ផ្តើមអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្ងៃនេះ ដើម្បីជោគជ័យថ្ងៃស្អែក

ដើម្បីធានាអនាគតរបស់អ្នកឲ្យបានជោគជ័យ អ្នកត្រូវដើរឲ្យទាន់សង្គម។ ហ្វឹកហាត់​តាម​ល្បឿន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ជាមួយ​លោក​គ្រូ​អនឡាញ ចាប់​យក​ចំណេះ​ជំនាញ​ឌីជីថល រៀបចំ​អនាគត់​តាមទំនើបកម្ម​និង​នវានុវត្តន៍។

ផ្តើមអភិវឌ្ឍខ្លួនថ្ងៃនេះ ដើម្បីជោគជ័យថ្ងៃស្អែក

phodeth
signature-

ខ្ញុំបាទ ឈ្មោះ ណាយ ភោដេត ជាស្ថាបនិក "ទូរសាលា", សាលា​អនឡាញ "លោកគ្រូ" - Locroo.

បងប្អូនអាចរៀនបានគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់វ័យ។

មេរៀនថ្មី

4
4 (6)
រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូ locroo
Intermediate
59 Lectures
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
3 Lectures
10 hours
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
3 Lectures
10 hours

អត្ថប្រយោជន៍នៃ"លោកគ្រូ"

អភិវឌ្ឍខ្លួនតាមការសិក្សា

Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate

រកចំណូលអកម្មតាមទីផ្សារសម្ព័ន្ធ

Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate

រកចំណូលអកម្មតាមការលក់ចំណេះ

Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate

បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន

Vestibulum vitae aliquam nunc. Suspendisse mollis metus ac tellus egestas pharetra. Suspendisse at viverra purus. Pellentesque nec posuere ligula, eu congue leo. Integer vulputate tempor arcu. Vestibulum vulputate

​រក​​ចំណូល​អកម្ម​ជាមួយ​សាលា​​គ្មាន​ព្រំដែន

អ្នក​មាន​ចំណេះ​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ អ្នក​​អាច​​រក​​ចំណូល​​ជាមួយ​​​សហអន្តរបណ្តាញ​​​​របស់​យើង​បាន​។ ​យើង​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ឧបករណ៍​ចាំបាច់​ទាំង​អស់​ដើម្បី​​សម្រួល​ការ​បង្ហាត់​​បង្រៀន​​របស់អ្នក។ អ្នកទទួលបានកម្រៃជើងសាររហូតទៅដល់៧០% លើការ​លក់​មេរៀន​​របស់​អ្នក​​ទូទាំងពិភពលោក។

​​សហអន្តរបណ្តាញ​​​= internet platform

អ្នក​មាន​ចំណេះ​ជំនាញ​ពិត​ប្រាកដ អ្នក​អាច​រក​ចំណូល​ជាមួយ​​សហអន្តរបណ្តាញ​​​​របស់​យើង​បាន​។ ​យើង​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ឧបករណ៍​ចាំបាច់​ទាំង​អស់​ដើម្បី​​សម្រួល​ការ​បង្ហាត់​​បង្រៀន​​របស់អ្នក។ អ្នកទទួលបានកម្រៃជើងសាររហូតដល់ ៧០% លើការលក់មេរៀននីមួយៗ​ទូទាំងពិភពលោក។

​​សហអន្តរបណ្តាញ​​​= internet platform

​រក​​ចំណូល​អកម្ម​ជាមួយ​ "លោកគ្រូ"

What Students Say

ទទួលបានកម្រៃជើងសាររហូតទៅ​ដល់​៧០%​
លើការលក់មេរៀន​របស់​អ្នក។​

ស្វែងរកចំណេះឬរកចំណូល​ជាមួយទូរសាលា(e-School)លោកគ្រូ